Gry Sveen

f i Trondheim.
Medlem av forfatterlaget.
Bosatt på Vinstra.

Debuterte i 1996 med barneboken Bark og mysteriet i Granåsen.