Kari Christensen

født i 1943.
Medlem av forfatterlaget.
Bosatt i Trondheim.