Kirsti Birkeland

født i 1930 i Grong.
Medlem av forfatterlaget.
Bosatt i Oslo.

Debuterte i 1976 med novellesamlingen Naturen.

Statens stipend for eldre fortjente kunstnere (2001).

Wikipedia