Kristofer B. Grønskag

Kristofer Grønskagfødt i
Medlem av forfatterlaget.
Bosatt i Trondheim.

Debuterte med dramastykket Aldri fred i 2011.