Styret

Styret
Rune F. Hjemås (leder), Torgeir Ekerholt Sæveraas (kasserer), Mathias R. Samuelsen, Kaisa Aglen og Ranja Bojer. Kristin Lian Berg og Tora Seljebø er vararepresentanter.

Opptaks- og stipendkomiteen
Idar Lind (leder), Arild Vange og Kristin Ribe. Harald Nortun og Kaisa Aglen er vararepresentanter.

Valgkomite
Ann Kavli, Asbjørn Stenmark og Harald Nortun.