Styret

Styret
Torgeir Ekerholt Sæveraas (leder), Ranja Bojer (kasserer), Rune F. Hjemås, Mathias R. Samuelsen, Kaisa Aglen. Tora Seljebø og Margrethe Aas er vararepresentanter.

Opptaks- og stipendkomiteen
Idar Lind (leder), Arild Vange og Kristin Ribe. Harald Nortun og Kaisa Aglen er vararepresentanter.

Valgkomite
Asbjørn Stenmark, Harald Nortun og Roar Ræstad.