Laila Holms minnefond

Lagets stipendkomite deler ut stipend fra Laila Holms minnefond (utan søknad). Stipendet er finansiert av en gave fra vårt avdøde medlem Laila Holm. Ettersom stipendet er avhengig av avkastning, deles det ut med noen års mellomrom.

Stipendet har så langt gått til:

Idar Lind (2000)
Tale Næss (2003)
Yngve Lintoft (2005)
Dag Skogheim (2008)
Marte Huke (2011)
Ellen Grimsmo Foros (2015)