Utlysning av Adrianstua

Trondheim kommunes forfatterbolig Adrianstua lyses nå ut for en ny femårsperiode! Nåværende beboer, Mathias R. Samuelsen, flytter ut i mai 2018 og vi søker hans etterfølger. Kriterier for å søke er at du må ha en tilknytning til Trondheim, samt at forfatteraktiviteten er din hovedvirksomhet. Søknadsfrist 15. september 2017.

Trondheim kommune har siden 1998 stilt forfatteren Kristian Kristiansens tidligere bosted, «Adrianstua», til rådighet som forfatterbolig. Huset ligger idyllisk til ved Ringvebukta på Lade i Trondheim, med en stor hage. Dagens beboer, Mathias R. Samuelsen, flytter ut i mai 2018, og vi søker etter en ny beboer i huset.

Boperioden er satt til fem år, men beboeren kan etterpå søke om å få bo en ny periode i konkurranse med andre søkere.

Boligen inneholder kjøkken, to soverom og bad, pluss dikterstua «Jesperstua». Boligen står klar til innflytting i mai 2018. Leien er i dag på 4759 kroner pr. måned.

Den som får tildelt boligen må ha tilknytning til Trondheim og være innstilt på å bo fast i huset i boperioden.

Opptaks- og stipendkomiteen i Trøndersk Forfatterlag vurderer søknadene og innstiller kandidat. Trondheim kommune, avd. Kultur, godkjenner forslaget.

Spørsmål om Adrianstua kan rettes til
Åsmund Forfang, tlf. 913 25 872, e-post: aforfang@gode-manus.no
Mathias R. Samuelsen, tlf. 951 72 611, e-post: mathias.samuelsen@gmail.com

Søknaden sendes skriftlig til
Opptaks- og stipendkomiteen i Trøndersk Forfatterlag v/Arild Vange
e-post: arildvange@gmail.com eller
post: Lykkmarka 46, 7081 Sjetnemarka

Søknadsfrist: 15. september 2017.

Formålet med Adrianstua

  1. Å ta vare på Adrianstua som kulturminne og gjennom dette hedre forfatteren Kristian Kristiansen.
  2. Støtte opp om forfattermiljøet og litteraturen i Trondheim ved å gi forfattere med tilknytning til kommunen sjansen til å bo og skrive i Adrianstua.

Kriterier for utvelgelse av beboer i Adrianstua

  1. Beboeren skal ha tilknytning til Trondheim
  2. Beboeren skal ha forfatterskap som hovedarbeid
  3. Stipendkomiteen skal ta hensyn til litterær produksjon
  4. Beboeren skal være innstilt på å bo fast i Adrianstua i boperioden, som er 5 år
  5. Beboeren må være innforstått med at Norsk Forfattersentrum Midt-Norge og Trøndersk Forfatterlag en gang i året arrangerer Litterær hagefest i Adrianstua, og stille hagen til rådighet for dette. Det kreves ikke at beboeren selv deltar aktivt i arrangementet, men et personlig engasjement vil bli vektlagt positivt
  6. Dersom to kandidater står likt, vil inntektsforhold spille en vesentlig rolle