Trøndersk Forfatterlag er en uavhengig faglig organisasjon for forfattere og dramatikere med tilknytning til  trøndelagsregionen. Laget har som formål å arbeide for å fremme trønderske forfatteres kår, særlig med hensyn til arbeidsmuligheter, økonomi og bruken av deres verker. Laget ble stiftet i 1977.

Forfatterlaget anno 1991: Fredrik Skagen, Roy Jacobsen, Inga Næss, Idar Lind, Kim Småge og Anne B. Ragde.