Medlemskap

Hvem kan bli medlem?

Medlemskap i Trøndersk Forfatterlag kan ifølge vedtektene søkes av «forfattere med tilknytning til Trøndelag som skriver skjønnlitteratur, dramatikk, manus og litterær sakprosa, og som har utgitt eller fått antatt minst ett verk, eller som har bidratt til et slikt verk.»

Hvorfor bli medlem?

Trøndersk Forfatterlag er et faglig og sosialt fellesskap, og en sentral del av det profesjonelle litterære miljøet i Midt-Norge. Som medlem vil du få invitasjon til sammenkomster og interne arrangemeter forbeholdt medlemmer.

Hvordan bli medlem?

For å søke om medlemskap, sender du en e-post til post@forfatterlaget.no. Søknaden skal inneholde «tittel (titler) på søkerens verk, forlag/produsent og publiseringsår». Søknader vurderes fortløpende av Stipend- og opptakskomiteen.

Medlemskontingenten er for tiden på kr. 250 pr. år.