Forfatter velger film

Forfatter velger film er et samarbeid mellom Trøndersk Forfatterlag og Cinemateket i Trondheim der lagets medlemmer etter søknad får velge en film som inngår i Cinematekets program og gi en liten introduksjon til denne før visningen. Arrangementrekken er sponset av Trondheim kommune, og ble gjennomført første gang høsten 2020. Visningene er åpne for publikum på samme måte som Cinematekets program forøvrig.

Visninger vår 2022:

5. april: Heidi-Anett Haugen velger Alle andre (2009)
3. mai: Kari Anne Bye velger Som du ser meg (2012)
31. mai: Åsmund Forfang velger Sven Klangs kvintett (1976)