Styret

Styret
Håvard J. Nilsen (leder), Asieh Amini, Nina Elisabeth Grøntvedt, Margrethe Aas og Nina Rossing. Tora Seljebø og Erlend Skjetne er vararepresentanter.

Opptaks- og stipendkomiteen
Martin Ingebrigtsen, Harald Nortun og Kaisa Aglen. Hilde Stålskjær Osen og Bendik Vada er vararepresentanter.

Valgkomite
Mathias R. Samuelsen, Cathrine Blaavinge Bjørnevog og Roar Ræstad.