Styret

Styret
Torgeir Ekerholt Sæveraas (leder), Rune F. Hjemås, Heidi-Anett Haugen, Bjørn Jansen og Margrethe Aas. Nina Elisabeth Grøntvedt og Asieh Amini er vararepresentanter.

Opptaks- og stipendkomiteen
Arild Vange, Kaisa Aglen og Bendik S. Vada. Harald Nortun og Martin Ingebrigtsen er vararepresentanter.

Valgkomite
Mathias R. Samuelsen, Cathrine Blaavinge Bjørnevog og Roar Ræstad.