Adrianstua

Adrianstua var hjemmet til forfatteren Kristian Kristiansen, og har sitt navn etter hans mest kjente romanfigur, Adrian Posepilt. Huset eies av Trondheim kommune og blir leid ut som forfatterbolig til et av Trøndersk forfatterlags medlemmer i perioder på fem år.

Fra mai 2018 bebos Adrianstua av Rune F. Hjemås.

Tidligere beboere:
Mathias R. Samuelsen (2013-2018),
Arild Vange (2008-2013),
Ingrid Storholmen (2002-2007)
og Tale Næss (1997-2002).

Hver høst arrangeres det litterær hagefest i Adrianstua. For med informasjon kan du følge Adrianstua på Facebook og Instagram.