Om foreningen

Trøndersk Forfatterlag er en uavhengig faglig organisasjon for forfattere og dramatikere med tilknytning til  trøndelagsregionen. Laget har som formål å arbeide for å fremme trønderske forfatteres kår, særlig med hensyn til arbeidsmuligheter, økonomi og bruken av deres verker. I tillegg samarbeider laget med Norsk Forfattersentrum Midt-Norge om ulike litterære arrangementer. Trøndersk Forfatterlag har i dag rundt 100 medlemmer.

Initiativtakere til stiftelsen av Trøndersk Forfatterlag – Fredrik Skagen (t.v.) og Øystein Dolmen.

Forfatterlaget ble startet i 1977, etter initiativ fra Fredrik Skagen og Øystein Dolmen. Laget var nødvendig for å sikre trønderske forfattere innstillingsrett da Sør-Trøndelag fylke samme år skulle lyse ut de første kulturstipendene. Videre skulle laget arbeide for en bedre og bredere profilering av trønderske forfattere overfor politikere og medier – samt formidle kontakt mellom forfattere og skoler, biblioteker og andre institusjoner. Et viktig poeng var dessuten å sette forfattere i kontakt med hverandre, og slik bidra til å etablere et kollegialt og sosialt miljø i Trøndelag.

Det første styret i Trøndersk forfatterlag besto av (fra venstre): Oddmund Hagen (sekretær), Laila Holm (kasserer), Jan Erik Isdahl (nestformann), Mildrid Ryan (styremedlem) og Fredrik Skagen (formann).

Kulturdepartementet hadde i 1976 lagt frem den såkalte Kunstnermeldingen, hvor det blant annet ble lagt vekt på desentralisering av norsk kulturliv. Meldingen, og den forutgående Kunstneraksjonen, var en viktig del av det klimaet forfatterlaget oppsto i, og flere av lagets medlemmer deltok de følgende årene aktivt i arbeidet med å realisere løftene om desentralisering på vegne av trøndelagsregionen.

Det viktigste slaget sto om NRK P2, som i 1982 ble flyttet til Trondheim, etter iherdig aksjonsvirksomhet fra en bredt sammensatt gruppe av kunstnere. Senere ble også den årlige Bokdagen desentralisert, og «Litterær kro» ble etter hvert et etablert begrep for opplesninger og debatt i byen.

I 1988 etablerte Norsk Forfattersentrum sitt Midt-Norge-kontor i Trondheim, og har de senere årene overtatt det meste av arbeidet med formidling og arrangering. Trøndersk Forfatterlag er i dag først og fremst en sosial og kollegial forening for medlemmene. Laget er likevel støttespiller ved enkelte av de større arrangementene til Forfattersentrum, slik som skrivekursrekken Skriveforum og den årlige hagefesten i Adrianstua. Forfatterlaget er også representert i styret til Litteraturhuset i Trondheim.