Aktiviteter

Medlemmenes aktiviteter i 2013:

Barne- og ungdomsbøker

 • Johan Mjønes: Død manns kiste. Aschehoug.
 • Harald Nortun: Nesten saman. Samlaget.
 • Mari Eggen Sager: Skremme-frida. Samlaget.

Lyrikk

 • Aiseh Amini: Jeg savner å savne deg. Communicatio.
 • Marit Bolsø Brodersen: Post-it. Spor tid, spor elv. Aschehoug.
 • Ellen Grimsmo Foros: Åkeren. Oktober.
 • Bjørn Nilsen: Nye dikt. Communicatio.
 • Arild Vange: improvisasjon person. Aschehoug.
 • Gunnar Wærness: Tungen og tåren. No Comprendo Press.

Dramatikk

 • Kristofer Blindheim Grønskag: Demokritikk. Nord-Trøndelag Teater.
 • Kristofer Blindheim Grønskag: Kinder K. Norsk Dramatikkfestival.
 • Idar Lind: Håkon og Kark / Korsvikaspelet.
 • Idar Lind: Skottet i Buvika.
 • Tale Næss: Ekspedisjon Ingenmannsland. Østfold Teater.
 • Tale Næss: Funn. Radioteateret NRK P2.
 • Tale Næss: Vilde. Riksteatern i Stockholm (WPIC 2012)
 • Lisa Charlotte Baudouin Lie: Blue Motell. Trøndelag Teater.
 • Torvald Sund: Västmannen. Teaterselskapet Innspæll.
 • Torvald Sund: Masstua. Osen Bygdatun.
 • Torvald Sund: Trua og saltet. UL Heimdal.
 • Torvald Sund: Trælaoki. Nord-Trøndelag Teater/ Wibe Teater.
 • Willy Walder: Ærlighetkj. Norsk Dramatikkfestival.
 • Gunnar Wærness: Brødet og eselet: Vi er motorvei. Avant Garden (sammen med Henrik Skotte)
 • Bidrag fra Kristofer Blindheim Grønskag, Willy Walder og Ingeborg Eliassen i antologien Samtidsdramatikk. Transit.

Romaner, noveller, essay, sakprosa

 • Mehran Amirahmadi: Månepiken. Communicatio.
 • Jørgen Brekke: Menneskets natur. Gyldendal.
 • Johan Mjønes: Fortellingen om sju bål. Aschehoug.
 • Berit Groven: Spesialpedagogen i endringstider. Universitetsforlaget.
 • Gyrid Gunnes: Stemmer. Å forkynne Guds ord klart og urent. Aschehoug.
 • Erica Löfström: Sex, musikk og vold. Samlaget.
 • Inga Næss: Øylandet. Orkana.
 • Ruth Rein: Søndagsbru. Snøfugl.
 • Birger Sivertsen: Eventyr og sagn fra Trøndelag. Akademika.
 • Rakel Solstad: Men kva veit vi om barna. Samlaget.
 • Thea Selliaas Thorsen (redaktør): The Cambridge Companion to Latin Love Elegy. Cambridge University Press.

I tillegg arrangerte Trøndersk Forfatterlag Historisk aften på Antikvariatet den 20. november, hvor Fredrik Skagen fortalte om lagets historie.

*

Aktiviteter 2012