Forfatterbolig i Trondheim – 5 år fra mai 2023

Trondheim kommune har siden 1998 stilt forfatteren Kristian Kristiansens tidligere bosted, «Adrianstua», til rådighet som forfatterbolig. Huset ligger idyllisk til ved Ringvebukta på Lade i Trondheim, med en stor hage. Dagens beboer, Rune F. Hjemås, flytter ut i mai 2023, og vi søker etter en ny beboer i huset.

Boperioden er satt til fem år, men beboeren kan etterpå søke om å få bo en ny periode i konkurranse med andre søkere.

Boligen inneholder kjøkken, to soverom og bad, pluss dikterstua «Jesperstua». Boligen står klar til innflytting i mai 2023. Leien er i dag på 5323 kroner pr. måned.

Den som får tildelt boligen må ha tilknytning til Trondheim og være innstilt på å bo fast i huset i boperioden.

Opptaks- og stipendkomiteen i Trøndersk Forfatterlag vurderer søknadene og innstiller kandidat. Trondheim kommune, avd. Kultur, godkjenner forslaget.

Mer om Adrianstua her: https://www.forfatterlaget.no/adrianstua/

Spørsmål om Adrianstua kan rettes til
Åsmund Forfang, tlf. 913 25 872, e-post: aforfang@gode-manus.no
Rune F. Hjemås, tlf. 908 82 938, e-post: rhjemas@gmail.com

Søknaden sendes skriftlig til
Opptaks- og stipendkomiteen i Trøndersk Forfatterlag v/Arild Vange
e-post: arildvange@gmail.com eller
post: Lykkmarka 46, 7081 Sjetnemarka

Søknadsfrist: 1. oktober 2022.

Formålet med Adrianstua

  1. Å ta vare på Adrianstua som kulturminne og gjennom dette hedre forfatteren Kristian Kristiansen.
  2. Støtte opp om forfattermiljøet og litteraturen i Trondheim ved å gi forfattere med tilknytning til kommunen sjansen til å bo og skrive i Adrianstua.

Kriterier for utvelgelse av beboer i Adrianstua

  1. Beboeren skal ha tilknytning til Trondheim
  2. Beboeren skal ha forfatterskap som hovedarbeid
  3. Stipendkomiteen skal ta hensyn til litterær produksjon
  4. Beboeren skal være innstilt på å bo fast i Adrianstua i boperioden, som er 5 år
  5. Beboeren må være innforstått med at Norsk Forfattersentrum Midt-Norge og Trøndersk Forfatterlag en gang i året arrangerer Litterær hagefest i Adrianstua, og stille hagen til rådighet for dette. Det kreves ikke at beboeren selv deltar aktivt i arrangementet, men et personlig engasjement vil bli vektlagt positivt
  6. Dersom to kandidater står likt, vil inntektsforhold spille en vesentlig rolle