Fredrik Skagen

Fredrik Skagen døde 20. juni, 80 år gammel.

Vår kjære forfatterkollega gjennom mange år er borte. Vi mottok dødsbudskapet med vemod og sorg. Fredrik har betydd svært mye for det litterære miljø i Trondheim. Vi skylder ham stor takk.

Da Fredrik debuterte i 1968, med «Jakten etter Auriga», var det svært få forfattere i byen. Det het at det ikke var mulig å leve av å skrive i Trondheim. Forlagene og kultureliten befant seg jo i Oslo! Fredriks debut var derfor en begivenhet; men noe litterært miljø fantes ennå ikke. Etter flere utgivelser innså Fredrik at det var behov for en forening. I 1977 tok han sammen med Øystein Dolmen initiativ til å stifte Trøndersk Forfatterlag. Fredrik var selvskreven formann, og Forfatterlaget begynte arbeidet med å fremme trønderske forfatteres kår. Laget sikret for eksempel forfattere innstillingsrett da Fylket samme år utlyste ut de første kulturstipendene. Det sosiale var også viktig, Fredrik var et naturlig samlingspunkt, og møtene ble ofte holdt hjemme hos ham på Øya.

I 1980 døde forfatteren Kristian Kristiansen, og boligen hans i Ringvebukta, Adrianstua, ble stående tom. Igjen var Fredrik forutseende og medvirket til at Forfatterlaget gikk inn for å få Adrianstua omgjort til bolig for trengende forfattere. Etter forhandlinger med Trondheim kommune kunne forfatter Tale Næss i 1997 flytte inn i Trondheims første forfatterbolig! Med årene har Adrianstuas sommerfest blitt et viktig litterært arrangement i Trondheim. Også i arbeidet med å få NRKs P2 til byen, stod Fredrik sentralt. Kampanjen lyktes, og i 1984 ble P2 etablert på Tyholt.

Fredrik var alltid med sin humor og sitt lune vesen en person det var lett å samarbeide med. Han var både gjennom sitt forfatterskap, som teller 33 bøker, og sitt organisasjonsarbeid, en entusiast som i høy grad har bidratt til å forme Trondheim som kultur- og litteraturby. Han vil bli dypt savnet.

Bjørn-Erik Hanssen, Kim Småge, Idar Lind

Lenke til andre minneord:
Tine Kjær, litterær direktør i Cappelen Damm
Nils Nordberg, tidl. president i Rivertonklubben